Общее·количество·просмотров·страницы

вторник, 8 февраля 2011 г.

Fotokunsti vormistamisest


Foto NAGI's: +akaasik+LOGOOlenevalt võimalustest, oskustest, kogemustest ning sotsiaalsest sunnist  on inimtegevus  loominguline ehk teisisõnu:valmistab kunsti. Sama  väljund on ka fotograafias. Oskustega fotograaf,
kvaliteetse  fototehnikaga  võib olla eelduseks kunsti tegemisel nagu uus lõuend molbertil, ent sünnib see  ennekõike   looja peas, tema tundemaailma toel. On palju häid käsitöölisi, ent vähem loojaid.  Nii on entsüklopedist võimekas  viktoriinides, ent mitte leiutajana või avastuse tegemisel. Suurkujude maalide täpne   kopeerija  ei loo iseseisvalt  tippteost jne. Kõrgetest  oskustest enam on olulisem isiku  emotsionaalne tajuvõime,  tunnetada kunstilise väljenduse erilist sädet  ja ülendavaid  hetki. Kunstilise foto  sünnil pole määravaks tööriist  vaid loov isik. Teisisõnu, pilt  valmib mitte aparaadi, vaid piltniku tegevusel.
Foto NAGI's: auk
Fotokunst, nagu iga teine kujutava  kunsti liik,  on ilu loomine.
Fotokunstnik on fotograaf, kes optika ja/või pilditöötluse abil edastab oma nägemust. Kes valguse ja värvide kaudu talletab meeleolu ja tundmusi ümbritsevast. Ta  toetub  fantaasiale, lähtub emotsioonidest, et  jäädvustada seinale riputamiseks  kaunis pilt. Kunstilises fotos on talletunud mäng autori hingekeeltega, see pole päris pilt loodusest. Ent  samas võib vaatajat ka „liiga ilusaga“ häirida.
Foto NAGI's: Juskui rahulik olu
Banaalne sügispilt, lääge kompositsiooniga meenutab  Rosamunde Pilcheri sentimentaalseid armastusfilme. Siin  ei saa ilma  hobuse ja veekoguta, nagu Rosamunde filmi loodusmaastik romantilise pingita kõrgel merekaldal. Korduval nägemisel muutub tüütuks  ja haledaks  motiiviks. Ent hinnanguid on erinevaid. Silmarõõm on suuresti ootuste  ja  lootuste kokteil. 
Mida otsime, seda leiame! (Vahelduseks mõned liikuvad pildid hobuste ja pasunatega soojamaa kutsuva  idülliga)

Ilu sünnib meie elukogemuste ja eetiliste tõekspidamiste pinnal, mistõttu  ei asu see ühtmoodi  iga vaataja silmades. 
   Tõdeme, kuidas kujutavas kunstis on avardunud  fotokunsti osa  ja seda just digitaaltehnika kasutusele tulekuga. Mitmed pilditöötluse viisid, digitaaltrükk, kollaažid,  fotode monteerimine ja seeriateks   seadmine  on saanud fotokunstniku vahenditeks, et  algselt tajutud objekti oma tunnetusmalli salvestada.  Fotokunstis on palju tehnilisi võimalusi oma hingeelu  kunstiks vormistamisel, iseasi milline on sotsiaalne kandepind ja õhustik. Fotokunsti uudsus ei peitu asjas mida kujutatakse,  vaid mooduses, mismoodi piltnik  tõlgendab ja tahab oma arusaama edasi anda , kuidas mõjustada vaatajaid.
    Vormistatusel on  kunstis esmane koht. Kunstiteose tehnika omapära  ja väljendusviisid  eristavad  seda dokumentaalsest fotograafiast. Kollaaž on päevapiltniku üks instrument. Kui maalikunstnik saab kogetud jagamatult koondada oma lõuendisse, siis fotokunstnik salvestab  elamusi piltide liitmise ja/või kujundite seadmisega terviklikuks kompositsiooniks.    
Foto NAGI's: 2 pilti Valgevenest
Ilmekat  nõukogude  atribuutikat põldudevahel täiendab juhuslik kohtumine endisaegse põllulaevaga: 20-25 aastane kombain ja samast ajast pärit teeäärsed postamendid.
Foto NAGI's: Nõukogulik Valgevene
Et põllul kaugemal oli teisi töömasinaid, ajendas see  paljundama   vastutulnud kombaini. Fotokunstnik seadis  pildile  kaks liikuvat kombaini ja ühendas need Valgevenes  kohtava   sotsialistliku loosungiga: rahu maailmale, rahvale liha ja piima!
Fotokunstnik   ei taotle reaalse olu kopeerimist, vaid ennekõike omal moel pildi  loomist. Ta lähtub, millisena nähtut kujutas või kujutab  mõni viiv  tagasi, praegu  või peatselt saabuvas ajas; fotoreporter või  huviturist ennekõike mida pildistamise hetkel näeb.
Kunst vermitakse avalikkuse survel ja maitsel ning teinekord leiab märkamist alles peale looja surma.

Veel fotokunstist:  http://aleksanderkaasik.blogspot.com/